Sneek
Beschikbaar

Theater Sneek

De foarstelling is geskikt foar groep 5 o/m 8. De ticketpriis is 8,72 euro (ynklusyf 9% btw) de persoan (foar learling as begelieder).

Skoallefoarstellings en iepen ticketferkeap

Skoallefoarstellings op woansdei 6 maart, 13 maart, 3 april en 4 july.
Selektearje datum en tiid. Reservearje dan it winske tal kaartsjes (bern en begelieding ). Ûnderwiisynstellingen krije de faktuer tastjoerd.

Iepen foarstelling (frije ticketferkeap)
Woansdei 1 maaie
Foarstelling om 16:00u – 17:00u
Let op! Kaartsjes foar 1 maaie fia Theater Sneek, klik hjirre: TICKETS Theater Sneek 


Theater Sneek